Nevşehir – Sosyal Yapı Nevşehir – Sosyal Yapısı Nevş

Nevşehir – Sosyal Yapı

Kapadokya Bölgesinin ortasında, tarihin hemen her döneminden esintilerin bulunduğu İlimiz doğal yapısı ve tarihi dokusuyla bir turizm merkezi konumundadır.

İlimiz, sosyo-kültürel açıdan tarım ve turizme dayalı ekonomik yapı ve buna bağlı dinamiklerin etkisindedir. Sanayileşmenin yerleşmiş ve organize olmamış olması nedeniyle buna bağlı dinamikler görülmemektedir. Bu durum aile yapısı ve tipinde de etkili olmaktadır.

Sanayileşmeye bağlı olarak görülen değişim ve bu değişimin bir sonucu olarak ortaya çıkan sosyal sorun nitelikli sorunlar görülmemekte veya toplumsal bir sorun halini almamaktadır. Ekonomik ve sosyal yapısı gereği göç almayan ancak özellikle İlçe Köy ve Kasabalarından büyük şehirlere göç veren bir yapıdadır.

Dışarıdan fazla göç almamasına karşın ilçe Köy ve Kasabalardan İl Merkezine yönelik göç olgusu özellikle İl Merkezinin sosyo-kültürel yapısında belirleyici rol oynamaktadır. Bu bağlamda dış göçe bağlı olarak ortaya çıkan ve özellikle büyük şehirlerimizde görülen gecekondu kültürü ve yaşam biçimi İlimizde görülmemektedir. Bu durum şehir planlaması ve şehrin fiziksel konum ve görünümü açısında olumlu bir olgudur.

Ülkemizde özellikle patates ve üzüm üretiminde önemli bir yere sahip olan ve bu ekonomik faaliyetin kültüre de yansıdığı İlimizde yaşam biçimi, toplumsal yapı ve dinamikler tarımsal faaliyetlere göre belirlenmektedir.

İlimiz ekonomik gelir ve bunun bireylere dağılımı açısından Ülke bazında orta ve üstü gelir düzeyinde görülmekle birlikte bu durum istihdama yansımamış durumdadır.

Sosyo-kültürel kriterler bağlamında İlimizde okullaşma oranı İlk ve Orta öğrenimde özellikle İl Merkezi açısından yeterli denilebilecek düzeyde olup İlimizde Üniversitenin bulunmaması önemli bir eksikliktir. Okur – yazarlık ve eğitim seviyesi açısından değerlendirildiğinde İldeki mevcut tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin katılım ve desteği ile son yıllarda yapılan çalışmalar sonucu okuma – yazma oranlarında önemli bir gelişme sağlanmıştır.

Son yıllarda özellikle yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşların organizasyonunda ulusal ve uluslar arası sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri ile ilimiz kültür turizmi ve sportif merkezler arasında hak ettiği yeri almaya başlamıştır.

Günümüz toplumunun önemli bir sorunu olan ve özellikle Ülkemizin büyük şehirlerinde kronik hale gelen sokak çocukları, uçucu ve uyuşturucu bağımlılığı, gasp amaçlı oluşmuş gruplar, evsizler, bakım ve korunmaya muhtaç konumdaki kimsesizler konusunda İlimiz toplumsal yaşam standartlarının üzerinde bir konuma sahiptir.
İlimiz, sahip olduğu potansiyel sosyo-kültürel ve turistik varlıkları, tarihi birikimi, kültürel alt yapısı ile her açıdan gelişmeye açık bir konumdadır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !